Pōmārie (x4)

Pōmārie waewae mā

Te mihi nui mōu

Te harihari i ahau i tēnei rā

Ka mihi mai hei tokotoko waewae I aku turi

Te whakataka nei

Te pekepeke te mahi, āpōpō

 

Kai amuamu mai e puku

Me waiho mō āpōpō

Kia tau ngāwari koe

Whakaeaea mai e poho e

Taihoa mai e ringa ma

Me moe tahi tātou

Taihoa mai e ringa ma

Ko au e oho tonu nei